Home
Solárne systémy!
Za a proti

Rady pre začiatočníkov a najčastejšie kladené otázky

Rady pre začiatočníkov:
Ak sa budete riadiť nasledovnými radami pri rozhodovaní o inštalácii solárneho systému, určite budete mať reálnejšie predstavy ohľadom výkonu a ekonomickej návratnosti solárneho systému.

1. Solárny systém nikdy nebude schopný rovnomerne pokryť 100% Vašej potreby teplej vody alebo vykurovania. Keďže solárny kolektor pracuje len počas dňa (v lete sú dni dlhšie, v zime kratšie) a nie v noci, pri použití plochých kolektorov sa dosahujú maximálne 50%-né ročné úspory a pri použití trubicových kolektorov maximálne 70%-né úspory energie na ohrev TÚV.

2. Návratnosť investície do solárneho ohrevu vody sa bez dotácie začína minimálne od 7 rokov. Ak Vám niekto vypočíta návratnosť nižšiu, nezapočítal do celkovej investície napr. montáž, dopravu, solárne potrubie, solárnu kvapalinu, izoláciu solárneho potrubia, drobný elektroinštalačný materiál atď., ktoré vedia dodatočne navýšiť cenu investície aj o 20%.

3. Ročný výkon solárnych kolektorov nikdy nemôže byť vyšší ako 1000 W/1 m2 absorpčnej plochy kolektora. Tento výkon je možné dosiahnuť iba pri kolmom dopade slnečného žiarenia (max. počas jednej hodiny cez obed) za bezoblačného počasia pri 30°C.

4. Výkon solárneho kolektora (kWh) závisí od veľkosti absorpčnej plochy a od jej účinnosti. Pri porovnávaní výkonov si najskôr zistite veľkosť celkovej absoprčnej plochy kolektora a jej účinnosť bez tepelných strát. Až následne urobte porovnanie výkonu na 1 m2, nakoľko výrobcovia častokrát udávajú výkon celého kolektora, ktorý má absorpčnú plochu vždy väčšiu ako 1 m2.

5. Vákuový trubicový kolektor má oveľa nižšie tepelné straty ako plochý kolektor. Vo vákuových trubiciach zabezpečuje vákuum takmer nulové tepelné straty, kým v plochom kolektore nehovoríme o vákuu ale o podtlaku, ktorý nemá tepelno-izolačné vlastnosti ako vákuum. Z tohto dôvodu dosahujú vákuové trubicové kolektory celoročný výkon vyšší ako ploché kolektory. Ploché kolektory zase dosahujú vyšší výkon počas leta, lebo kolektor je vďaka slabej izolácii ohrievaný aj okolitým prostredím. Na druhej strane výkon plochých kolektorov v zime klesá na max. 25%, kým výkon u trubicových kolektorov klesne iba na 69%.

6. V zmysle slovenského práva musí byť solárny kolektor certifikovaný a výrobca Vám musí na požiadanie tento certifikát predložiť. V prípade slovenského výrobcu ide o značku zhody Csk, V prípade zahraničného výrobcu ide o certifikát CE. Akékoľvek iné certifikáty nemôžu nahradiť tieto dva a sú iba doplnkové.

Postrehy:
   Štátny príspevok vo výške € 100,- na 1m2 kolektorov, najviac však na 3 m2 na byt., pri cenách solárneho systému od € 4.000,- je ako príspevok na styčnú plochu pneumatík s vozovkou pri kúpe automobilu.

   Firmy, ktoré ponúkajú solárny systém bez nutnosti použitia čerpadla, regulácie a nemrznúcej kvapaliny za ceny € 500,- až € 800,- sú prinajmenšom podozrivé. Je to podobné, ako keby Vám niekto ponúkol kalkulačku bez displeja, batérie a klávesnice za cenu € 2,-. Ak takáto firma odmieta komunikovať prostredníctvom e-mailu, už asi viete na čom ste!