Home
Nízkoenergetické domy!
Princípy

Princípy energeticky efektívnej budovy spočívajú v súlate troch E - teda enrgetika & ekonomika & ekológia.

Pod energetickou efektívnosťou rozumieme minimalizáciu nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody podľa množstva energie na to potrebnej. V takomto poňatí hovoríme o energeticky náročných, štandardných, nízkoenergetických, pasívnych a nulových domoch.  Prvé dve kategórie patria do minulosti a preto budeme zaoberať poslednými tromi, pričom pojem "Nízkoenergetický dom" sa v bežnej praxi pre všetky tri.

Nízkoenergetický dom
potrebuje ročne na vykurovanie na meter štvorcový úžitkovej plochy okolo 15 až 50 kWh energie - pre porovnanie, dobre postavený moderný bežný dom má spotrebu dvoj - až trojnásobnú. Dá sa postaviť za cenu bežného domu  a s použitím "tuctových" technológií. Zdokonalený nízkoenergetický dom využíva moderné technológie ako riadené vetranie s rekuperáciou tepla a nárokmi na kvalitu výstavby i prevádzkovou efektívnosťou sa približuje pasívnemu domu - rozdiel je najmä v menších nárokoch na hrúbku izolácie či kvalitu okien.

Energeticky pasívný dom
má potrebu energie na vykurovanie pod 15 kWh/m². Je to v princípe  zdokonalený nízkoenergetický dom. Pasívny dom je taký, ktorý na zabezpečenie tepelnej pohody v zime aj v lete nepotrebuje klasický vykurovací ani klimatizačný systém. Nie je potrebné obvyklé vykurovanie s kotlom a vykurovacími telesami, nie je potrebný sklad paliva, komín a plynová prípojka. Pasívny dom je dimenzovaný tak, že na pokrytie tepelnej spotreby stačia pasívne energetické zdroje. K nim patrí vyžarované slnečné teplo cez okná, vyžarovanie tepla spotrebičmi a obyvateľmi domu. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku pri vysokých mrazoch, vystačí sama bez stáleho kúrenia. Na prikúrenie pri veľkých mrazoch stačí zariadenie s výkonom cca 4- 5 kW. Aby to mohlo byť dosiahnuté, takýto dom musí mať potrebu tepla na vykurovanie oproti bežným domom pod 15 kWh/m².  Táto merná potreba tepla (v kWh na m²  úžitkovej plochy za rok) je v starom paneláku v priemere 250, v bežnom modernom dome okolo 100, v nízkoenergetickom dome pod 50 a v pasívnom dome pod 15 kWh/m². Pasívne domy sú určené pre špecifickú skupinu klientov, ktorí kladú dôraz na maximálnu úsporu financií pri prevádzke domu. Pri pasívnych domoch je úspora nákladov na energiu vynaloženú na kúrenie a TÚV až okolo 80%.

Nulový dom
nepotrebuje pre svoju komfortnú prevádzku dodávku energie z bežných zdrojov. Má rôzne definície. Môže ísť o skutočne autonómny dom bez napojenia na inžinierske siete alebo o dom, ktorý počas roka "vyrobí" aspoň toľko energie, koľko spotrebuje. Spoločným menovateľom je zatiaľ zásada - žiadne dodávky energií z externých zdrojov. Nulový či dokonca "plusový" dom dnes nie je problém zrealizovať, je to však neefektívne riešenie y pohľadu investícií.

Zhrnutie:
Energeticky náročné domy     spotreba viac ako 100 kWh/m² rok
Súčasný štandard         spotreba 70 až 100 kWh/m² rok
Energeticky úsporný dom     spotreba 50 až 70 kWh/m² rok
Nízkoenergetický dom     spotreba 15 až 50 kWh/m² rok
Pasívny dom         spotreba 5 až 15 kWh/m² rok
Energeticky nulový dom     spotreba 0 až 5 kWh/m² rok