Home
Príležitosť pre investorov!

Český výrobca veterných elektrární so zvislou osou otáčania a výkonom do 10kW hľadá na Slovensku investora, ktorý by mal záujem podielať sa na tomto projekte. Jedná sa o novú generáciu elektrární, ktorá zatiaľ nemá v strednej a východnej Európe technologickú konkurenciu. Koncepcia tejto konštrukcie má oproti klasickým vrtuliam niekoľko výhod:
- bezhlučnosť prevádzky,
- nie je závislá na smere vetra a turbulentnom prúdení,
- revolučný design
Vďaka týmto vlastnostiam je elektráreň vhodná i do obývaných zastavaných lokalít a priemyselných areálov. Výborný pomer cena/výkon - v porovnaní s obdobnými zariadeními západoeurópskej výroby je niekoľkonásobne lacnejšia. V súvislosti s vývojom cien energií a zmenou postojov jednotlivých evropských vlád i verejnosti (najmä v Nemecku) k výrobe energií a obnoviteľným zdrojom je v tomto odbore investovania veľký potenciál a rýchla návratnosť.

Kontakt:   investor@aegondss.sk