Home
Alternatívne Energie!
Nové riešenia

Všeci vieme, že v dobre chránených sejfoch spočíva veľa vynálezov, ktoré by mohli zmeniť svet, keby nešlo o peniaze. Je všeobecne známe, že pozemské zásoby uhlia, plynu, ropy sa vyčerpávajú. Predstavme si, že autá nebudú mat na čo jazdiť, fabriky prestanú vyrábať a elektrárne dodávať energiu. Keby sme boli bez elektriny čo len krátky čas, naša civilizácia by skolabovala, nastal by chaos a začal by boj o prežitie. Veď si len spomeňme, čo sa dialo v USA, keď počasie spôsobilo, že na pár dní boli celé oblasti bez elektriny...
Tempom, ktorým sa uberáme "vpred", sa však zakrátko môžeme skutočne dostať do situácie, akú opisuje Jeremy Leggett vo svojej knihe Nebezpečenstvo otepľovania Zeme, citujúc nemenovaných politikov USA. Objasňuje súčasný postoj tamojšej (a zrejme i svetovej) vládnucej garnitúry: "Vieme, že Zem je Titanik, ktorý sa potápa, a nedá sa to zvrátiť. Chceme preto tento čas stráviť ako cestujúci v pr vej triede:

Existujú však ľudia, ktorí sú presvedčení, že tomu možno zabrániť. Predsa vôbec nemusíme používať uhlie a ropu alebo atómovú energiu, ktorá, medzi nami, nám vôbec nepatrí do rúk. Svet, ktorý nás obklopuje, nám predsa poskytuje milióny kilowattov energie zadarmo. Treba ju iba vedieť skrotiť a náš život sa stane ľahším a lacnejším, vzduch bude čistejší a možnosti človeka - neobmedzené.

Je známe, že väčšina zariadení geniálneho vedca Nicolu Teslu zmizla hneď po jeho smrti. Keď totiž Tesla sám a opustený zomrel v roku 1943 v izbe hotela New Yorker na Manhattane, agenti FBI zabavili všetky dokumenty z jeho sejfu s odôvodnením, že by mohli obsahovať detailné informácie o tajnej zbrani... (Dnes má Nikola Tesla múzeum v Belehrade.) Bol to nepochybne prorok novej éry, ktorý však vždy tvrdil, že všetko poznanie sa k nemu dostáva v zábleskoch intuície. Lord Kelvin o ňom vyhlásil, že prispel k pokroku vedy o elektrine viac ako ktokoľvek iný.

Tesla na základe ním objaveného vírivého magnetického poľa skonštruoval generátor striedavého prúdu. Veľa sa hovorilo o Teslovom neznámom vynáleze-jednoduchom zariadení, ktoré by sa mohlo zaobísť bez kilometrov káblov a transformačných staníc. Energiu by čerpalo priamo z okolia. Bolo by možné ho namontovať v autách, domoch, lietadlách, fabrikách... Napriek tomu, že o tomto zariadení Tesla veľa hovoril, nenašlo sa stopy ani po ňom, ani po plánoch naň. Veci znalí sú presvedčení, že energia "zadarmo" by znamenala koniec veľkých baní, elektrární. lebo veď načo kupovať čosi, čo možno mat zadarmo? Hovorí sa, že Tesla sa vybral k prezidentovi jednej veľkej naftárskej firmy, mysliac si, že vynález ho zaujme. Prezident si zobral plány, poďakoval a tým sa to skončilo. Tak ako s "večnou" zápalkou, žiletkou a inými vynálezmi. Tentoraz však išlo o čosi podstatne väčšie a významnejšie s ďalekosiahlymi následkami. Nezostalo však len pri Teslovi. Edwin V. Gray vynálezca z Los Angeles (záhadne zomrel v roku 1993), vytvoril revolučný elektromagnetický motor, ktorý dáva nádej na podstatné zlepšenie životných podmienok na svete. Jeho vynález znamená obrovský krok smerom k úžasným elektrárňam, o akých sme sa mohli dočítať iba v románoch science fiction. Preto si o ňom povieme nabudúce viac.

Zdá sa to byt neuveriteľné, ale vlády a veľké korporácie nikdy nepriali revolučným vynálezom, ktoré mohli zmeniť obraz sveta. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil aj Angličan John Searl. Ako štrnásťročný skonštruoval zariadenie GES, ktoré sa skladá z troch prsteňov a medzi nimi sa pohybujúcich zvitkov. Po dodaní vstupného impulzu z dieselového motora začínajú prstene víriť a vytvárajú elektrickú energiu. Ako tvrdí sám vynálezca, je to perpetuum mobile. GES nepotrebuje žiadne palivo. Prototyp, ktorý skonštruoval, úspešne používa na elektrifikáciu svojho domu.

Zvedavosť priviedla vynálezcu k ďalšiemu prelomovému objavu. Zvýšil zaťaženie stroja, aby zistil, akú maximálnu silu môže získať. Vtedy sa stalo čosi zvláštne. Potom sa stroj odlepil od zeme a vzlietol smerom hore.

Searl tvrdí, že jeho generátor bude prelomový nielen v energetike, ale aj v doprave.

Navyše Searlov pohon spôsobuje ionizáciu vzduchu, pozitívne vplýva na prostredie a všetky živé bytosti. Roky experimentov ukázali, že, využijúc gravitačnú silu, možno sa veľmi rýchlo premiestňovať v strojoch. pripomínajúcich lietajúce taniere.

Cesty do kozmu sa stanú faktom.

Televízia BBC začiatkom sedemdesiatych rokov prichádzala do Searlovho domu a filmovala experimenty so zariadeniami s gravitačným pohonom (bez posádok). Niekoľko z nich, ktoré Searl vysielal do kozmu, zrejme je stále na orbite Zeme. Keď výskumy vstúpili do prelomovej fázy, čo znamená, že Searl začal budovať kozmické vozidlo s posádkou, zavreli ho do väzenia. Anglická firma dodávajúca energiu ho obvinila z používania zariadení bez atestu. Priatelia mu napísali, že všetky jeho poznámky boli spálené, prototypy zničené alebo predané na súčiastky. Nevedno, kto to urobil. On sám bol presvedčený, že na tom mala záujem vláda. Energia zadarmo by zruinovala mocné koncerny i vládne inštitúcie. Napriek všetkému Searl pokračuje vo výskume, prednáša na univerzitách, publikuje svoje práce v špeciálnych časopisoch.

Odmietaný vedec šlágrom

Ruskoý fyzik G. I. Šipov hovorí, že vedomie má sídlo v srdci. Tento bývalý prednášateľ na Moskovskej univerzite takisto bojuje za lacnú energiu. Z práce ho uvoľnili, pretože študentom vysvetľoval svoju teóriu vákua. Teraz prednáša po celej Európe a univerzitné sály praskajú vo švíkoch. Záujem o jeho prednášky nemajú len študenti, ale aj významní vedci.

Šipov zaviedol pojem fyzikálneho vákua. Ide o priestor, v ktorom nielenže niet žiadnych molekúl, ale ani vede známych polí. Napriek tomu vákuum obsahuje obrovské množstvo energie, ktorá čaká na využitie. Vedec našiel aj praktické využitie svojej teórie. Postavil zariadenia, ktorých výkon predstavuje 300 až 500 percent. Konvenčná fyzika takúto možnosť nepripúšťa. No napriek tomu Šipovov domáci ohrievač odoberá jeden kilowatt elektrickej energie a mení ju na štyri kilowatty tepelnej energie! Šipov skonštruoval rádioprijímač, umožňujúci okamžité odosielanie informácií na ľubovoľné vzdialenosti (jeden exemplár umiestnili v roku 1998 na palubu ruskej sondy letiacej na Mars). Tak ako Searl aj Šipov skonštruoval antigravitačné lietajúce stroje (prelet tohto stroja vysielala TV stanica Discovery). O Šipovove vynálezy má dnes veľký záujem ruský priemysel a armáda. Vedec sa však obáva, aby jeho vynálezy neboli zneužité, ak ako všetko, na čo človek duchovne nedorástol.

Prečo doposiaľ nemáme voľnú energiu?

História voľnej energie siaha, pokiaľ je mi známe, do doby Nikola Teslu. Tento génius, ktorý, odvažujem sa povedať, predbehol dokonca aj našu dobu, prišiel so zaujímavou myšlienkou. Celým vesmírom sa šíri energia, ktorú stačí len zachytiť a využiť. Nazval ju "Radiant Energy", čiže "žiarivá energia". Tesla, okrem mnoho iných, vymyslel zariadenie na zachytenie tejto energie a jej využitie. Tento vynález bol patentovaný 5. novembra 1901 pod číslom 685,957.

Od dôb Teslu bolo vymyslených mnoho vynálezov, ktoré dodávali viac energie ako spotrebovali. Tieto vynálezy sa označujú ako COP>1 (COP - koeficient výkonu), alebo taktiež OverUnity-OU (dalo by sa to preložiť ako nerovnováha, nejednota a podobne).
Spôsoby výroby energie boli rôzne: od magnetov, cez (vodné)výry po (rádiové, rezonančné)vibrácie. Vynálezov je mnoho a účelom tohto článku nie je ich vymenovanie, ale oboznámenie s faktami, prečo tieto vynálezy nie sú dostupné.Vplyvy, ktoré môžu za nedostupnosť týchto vynálezov je niekoľko. Dajú sa rozdeliť na dve(aj viac) skupiny:

Prvou skupinou sú energetické spoločnosti.

Tieto spoločnosti v podstate riadia celí svet. Ropné spoločnosti(Shell, Texaco,..), alebo elektroenergetické spoločnosti(Enel, AEP,..) sú najziskovejšie podniky na svete. Bez energie nie je možný rozvoj a všetko čo už existuje potrebuje energiu na svoju prevádzku. Či už sú to dopravné prostriedky, domácnosti, továrne a iné, všetko potrebuje energiu. Tieto spoločnosti majú stá miliardové dolárové ročné zisky. Každá táto spoločnosť má tisíce akcionárov.
Čo by sa však stalo, ak by sa objavil nový a lacný spôsob výroby energie? Čo by sa stalo, ak by už nikto nekupoval energiu do domácností, benzín a naftu do áut, alebo by továrne neodoberali elektrickú energiu na výrobu výrobkov? Krach, to je to čo by sa stalo. Ak by sa voľná energia objavila zo dňa na deň, všetky tieto spoločnosti by veľmi rýchlo skrachovali. S krachom týchto spoločností by nastala reťazová reakcia a krachovali by aj spoločnosti zviazané s energetickým priemyslom.

Druhou skupinou sú vlády.

Každá vláda sa snaží čo najlepšie postarať o svojich občanov(samozrejme teraz nemám na mysli minulé režimy). Vlády sa snažia získať čo najviac peňazí a s ich pomocou rozvýjať štát. Môže to byť dotovaním podnikov, budovaním infraštruktúr, zvyšovaním prídavkov a podobne. Všetky tieto veci záležia na každoročnom rozpočte, ktorý majú vlády k dispozícii. Tento rozpočet je skoro celý tvorený z daní. Dane za energie tvoria obrovský balík peňazí, ktoré má štát k dispozícii. Čo by sa stalo, keby dane za energie zanikli? Štát by prišiel o obrovské čiastky a stali by sa dve veci: prvá je, že by utrpela ekonomika štátu a druhá vypláva z prvej a to, že by sa enormne spomalil rozvoj krajiny. Vláda každého štátu sa snaží postarať sa o svojich občanov čo najlepšie. Ak by prišla voľná energia, vlády by mali dve možnosti na výber: prvá je, že by verejne rozšírili voľnú energiu a prišli by o dane. To by malo za následok zvýšenie životnej úrovne občanov, zníženie nákladov na výrobu(čiže nižšie ceny) a podobne. Avšak zároveň by nastala vyššie spomínaná situácia a to, že by enormne utrpela ekonomika a v konečnom dôsledku by prínos voľnej energie len všetko zhoršil. Druhá možnosť je, že by vlády voľnú energiu potlačili a tým by udržali štát v pôvodnom stave a vlády by boli spokojné, pretože sa situácia nezmenila a občania by tiež boli spokojný, pretože by o novej technológii vôbec nevedeli.

Minulosť

V minulosti sa s vynálezmi, vynálezcami a patentmi nezaobchádzalo najlepšie. Tí čo mali rozum predali svoje vynálezy za ponuky, ktoré sa "nedali odmietnuť", čiže buď bola ponúknutá obrovská suma, alebo vyhrážanie. V prvom prípade bol spokojný vynálezca aj kupca(najčastejšie z rád vysokých, svetových, finančných hráčov). V druhom prípade bol vynálezca rád, že sa jemu, alebo jeho rodine nič nestalo a opäť bol spokojný kupec. Avšak udiali sa aj iné situácie a to boli tie, keď vynálezca odmietol ponuku. V týchto prípadoch boli mnohí ľudia dokonca zavraždení, tak aby to vyzeralo ako nehoda. Ďalší, ktorým sa "pošťastilo" boli väčšinou "iba" zdiskreditovaní a zostatok života prenasledovaní. Skladám týmto ľuďom česť, že sa nenechali zastrašiť a tvrdo šli za svojim cieľom. Ich odvaha doposiaľ nebola ocenená a pokiaľ sa budú naďalej utajovať fakty, tak skoro nebude.

Prínos voľnej energie

Čo by znamenal prínos voľnej energie? Ak si odmyslím vyššie spomínané neblahé následky, tak len samé dobré veci :)

- V prvom rade by klesli ceny výrobkov. Výrobcovia by už nemuseli platiť za dodávky energie a tým pádom by sa znížili výrobné náklady. Autá by si mohlo dovoliť viacej ľudí. Potraviny by boli omnoho lacnejšie. Hromadná doprava by bola za veľmi nízke ceny, prípadne zadarmo.

- Zem by už nebola tak znečisťovaná. Automobily by úplne prestali produkovať škodlivé exhaláty. Určité továrne by prestali produkovať exhaláty, niektoré by ich produkciu znížili na úplne minimum. Neboli by už žiadne ropné nehody, netrpeli by žiadne vodné živočíchy.

- V krajinách s nedostatkom vody, ako sú Africké štáty by sa vybudovali vodné kanály a krajiny by začali produkovať rastné suroviny, čím by sa začala zvyšovať ich úroveň a atraktívnosť pre turistov.

- V najchudobnejších krajinách ako je napríklad Somálsko by prestal existovať hlad.

- Cestovanie na iné kontinenty by bolo prístupné úplne pre každého.

- Výskum vesmíru by sa posunul o obrovský krok dopredu. Vesmírna turistika by sa stala rutinou.

To je iba niekoľko najhlavnejších výhod voľnej energie.

Čo ďalej?
Odpoveď na túto otázku sa javí ako veľmi jednoduchá, avšak nie je to tak.
V prvom rade je treba verejne priznať existenciu dostupnej voľnej energie. To je najdôležitejší krok, ktorý by mali iniciovať občania jednotlivých krajín. S nad sádzkou si trúfnem povedať, že krajina, ktorá bude prvá si získa pozornosť zahraničných investorov, čím si ekonomicky prilepší. Ďalej je nutné vypracovať štúdie na implementovanie tejto technológie do života. Je treba postupovať veľmi opatrne, aby to nemalo neblahé následky na krajiny, ako som písal vyššie. Nakoniec treba zabezpečiť postupnú implementáciu technológie.

Ako na to?

Treba naliehať na naše vlády, našu vedeckú elitu a nebáť sa posmechu. Ľudia sú zvyknutí posmievať sa neznámemu.

Schopenhauer raz povedal:
"Pravda sa uplatňuje v troch krokoch:
 1) Je zosmiešnená.
 2) Je zúrivo odmietaná.
 3) Je prijatá ako samozrejmý, očividný fakt."