Home
Alternatívne Energie!
Energia z vesmíru

Na oblohe vidíme hviezdy, galaxie, aj planéty. Teda objekty, ktoré svietia, alebo sa svetlo od nich nejakým spôsobom odráža. Tie však tvoria iba malé percento z celého vesmíru. "Zvyšok, teda asi 96 percent, je temný". Táto temnota existuje v dvoch formách - temná hmota, ktorá nesvieti a je z nejakého pevného materiálu a temná energia, tvoriaca zvyšných 73 percent univerza. Nemôžete sa jej dotknúť. Je to akési energetické pole, ktoré pokrýva celý vesmír. Navyše je to temné a nesvieti to - číra energia. Z prvých hmatateľných výsledkov sa však budeme môcť radovať až keď príde nejaký inteligentný človek a povie: "Toto môžem využiť!" Ako dlho to bude trvať?

Astronómovia skúmajúci temnú energiu, sa zatiaľ uspokoja aj s odpoveďami na otázky aké má vlastnosti. "Je to ako objavenie nového druhu niekde v africkej džungli. Keď nájdete nový objekt, chcete ho študovať, pochopiť odkiaľ je, z čoho je vyrobený, odkiaľ pochádza, akú má farbu. Základné princípy ... a to je presne to, čo chceme zistiť," Experti "pozorujú" temnú energiu prostredníctvom pohybu objektov vo vesmíre. Vzdialené hviezdy totiž pred výbuchom viac žiaria a v tomto momente svietia všetky úplne rovnako. "Takže sa približne dokážete dovtípiť, v akej vzdialenosti asi tá supernova je. Hneď zistíte, že je to o trochu ďalej než ste očakávali. To bol prvý dôkaz existencie temnej energie". Vo Švajčiarsku uvedú už čoskoro do prevádzky urýchľovač častí CERN, o ktorom si niektorí myslia, že bude schopný generovať čierne diery.

Tento druh energie treba v súčasnosti najmä pochopiť. Vesmír je jej plný. Keď ju pozorujeme, vieme, že je tam. Nemôžeme ju ignorovať, ale snažiť sa ju pochopiť, Verme, že raz ľudia postavia akýsi "generátor temnej energie", ktorý vyrieši klimatické problémy na Zemi.

Človek a vnímanie energií

Žijeme v prostredí pôsobenia silných a slabých fyzikálnych polí, ktoré na nás pôsobia nezávisle na našej vôli a náš organizmus ich vníma pozitívne alebo negatívne, podľa ich charakteru a pôsobenia. Na náš organizmus neustále útočí energia geopatogénnych zón, elektromagnetické pole Zeme, žiarenie radónu, pôsobia rozvody elektrickej energie, elektrostatické pôsobenie umelých hmôt, elektromagnetický smog i tajomné a záhadné pôsobenie energie tvarov.

Človek, ako najvyššie postavený tvor, vníma svet okolo seba celým svojim telom vedome i podvedome. Pretože pôsobenie okolitého prostredia a prírody – energií je mnohokrát veľmi slabé, vníma tieto energie podvedome, pričom pôsobia na jeho organizmus síce v malých dávkach, ale dlhodobo. Dlhodobé pôsobenie niektorých energií na ľudský organizmus je zdraviu škodlivé, lebo narušuje a mení energetickú hodnotu a stabilitu ľudského tela.

Ako vlastne na nás pôsobí pyramída a jej doteraz stále trochu záhadná energia a vyžarovanie? Názory odborníkov aj keď na malé rozdiely sa zhodujú v tom, že vo vnútri pyramídy dochádza nielen k pozitívnej ionizácii vzduchu, ale taktiež aj ku  koncentrácii a transformácii kozmickej energie, pomocou ktorej sa človek môže napojiť na najvyššie kozmické vedomie. Vo vnútri pyramídy  prevažujú záporné ionty, ktoré dodatočne ovplyvňujú živý organizmus a u človeka povzbudzujú jeho aktivitu a pocit spokojnosti.

Praktické využitie pyramidálneho efektu

Mnohí vedci dnes pripúšťajú, že pyramídy sú nielen akumulátory energie, ale pravdepodobne aj ich transformátory. Energia sa v pyramídach koncentruje do stredu a je vraj úplne jedno, či ide o stavbu masívnu alebo len pyramídu z laminátových, kovových nebo drevených tyčí. Mnoho odborníkov sa prikláňa k názoru, že pyramídy sú akumulátory a transformátory kozmickej energie. Pyramidálna energia s najväčšou pravdepodobnosťou harmonizuje a doplňuje úbytok energie a ešte viac synchronizuje človeka s najvyšším kozmickým vedomím,.

Základom pyramídológie je teória, že vo vnútri pyramídy sa koncentruje a transformuje kozmická energia nazvaná „orgón“. Pyramídou pretransformovaná energia sa nazýva „pyrén“. Aby k tomu v pyramíde skutočne došlo, je nutné, aby vždy jedna strana smerovala k severnému pólu. Pri manipulácii s pyramídou sa môžeme dopustiť chýb a omylov, predovšetkým keď pyramídu zle nasmerujeme, silové polia vo vnútri stratia schopnosť pôsobiť.

Pyramidálny efekt ako dôsledok pôsobenia pyramidálnej energie môžeme využiť v praktickom živote najrozmanitejším spôsobom. Pyramída pôsobí dehydratačne, antibakteriálne a zvyšuje energetickú bilanciu napríklad vložených potravín. Toto pôsobenie môžeme v praktickom živote využiť na konzerváciu, udržanie dlhodobej stálosti a stavu, zlepšenie chuti, vône, farby a pod.

Pyramída a súčasná veda

Na základe série experimentov s pyramídou a pyramidálnou energiou dochádzame k zaujímavým výsledkom :

- Existuje nepochybný vzťah medzi tvarom a priestorom pyramídy a fyzikálnym, chemickým a biologickým procesom, odohrávajúcim sa vo vnútri tohto priestoru.
- Užitím vhodných foriem a tvarov môžeme potom tieto procesy urýchliť alebo naopak spomaliť.
- Každá hmota, a teda i človek je ovplyvňovaný žiarením Zeme a biokozmickou energiou – len pyramída slúži ku skoncentrovaniu oboch a ich usmerňovaniu.

Zaoberali sme sa i tajomstvami rôznych tvarov v súvislosti s priestorom. Zistili sme, že niektoré formy sú pre ľudí zdravé. Tvar gule má napríklad dobrý vplyv. Veríme, že keby budovy nemocníc boli stavané v týchto  formách, pacienti by sa rýchlejšie uzdravovali.

Vedci dospeli k záveru, že všetky formy v našom svete sú výsledkom kombinácie vibrácií rôznych frekvencií. Iní vedci si všimli podobnosť pyramíd s formou magnetických kryštálov, ktoré vyzerajú ako dve pyramídy postavené základňami na seba. Tým bolo naznačené, že energia pyramídy môže mať niečo spoločné s magnetickými fenoménmi našej planéty.

Je žiadúce, aby moderná veda venovala viac pozornosti skúmaniu pyramidálnemu fenoménu, lebo ich možno pozitívne využiť pre dobro človeka, napríklad v medicíne. Skúmanie vzťahov medzi tvarom a priestorom i energetickými vplyvmi tu prebiehajúcimi, je výzvou pre súčasnú vedu.